Skip Navigation LinksRoot    O spoločenstve    

   PRIDANÉ NOVÉ INFORMÁCIE! 

   V SEKCII DOKUMENTY A AKTUALITY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urbárske pozemkové spoločenstvo Kopčany bolo založené dňa 18.03.1996.

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva Kopčany chce aj touto cestou informovať svojich členov o činnosti pozemkového spoločenstva, ktorého základnou úlohou a cieľom je racionálne hospodáriť a zveľaďovať majetok a obstarávať spoločné veci.

Prostredníctvom tejto stránky Vás chceme nielen informovať o činnosti, ale  dať  Vám možnosť vyjadriť sa k rôznym problémom a počuť Váš názor. Prosíme Vás,  aby ste nám Vaše pripomienky, názory a návrhy posielali e-mailom na adresu: urbar@urbarkopcany.sk.

UPS Kopčany disponuje len jedným listom vlastníctva LV 1576